Muutos tapahtuu ruohonjuuritasolla

Teknologian kehitys muuttaa yhteiskuntaa poliitikkojen ja virkamiesten mielipiteitä kyselemättä. Kansalaisyhteiskunnalla on yhä paremmat edellytykset tehdä keskusvalta tarpeettomaksi.

Tälle sivulle on koottu maailmaa muuttavia teknologioita. Niille yhteistä on keskitetyn vallan heikentäminen ja yksilön vallan edistäminen. Ideologia-osiossa perustellaan, miksi tuleva kehitys on toivottava asia.

Facebook-ryhmä Twitter